Veľkonočný klubový turnaj/2024

Veľkonočný klubový turnaj/2024

Judo Club AŠK Slávia Trnava usporadúva každoročne Veľkonočný klubový turnaj, kde sa v súbojoch stretnú deti z rôznych skupín. Súťažné skupiny pozostávajú z pretekárov, ktorí trénujú v utorok a vo štvrtok - prípravka, utorok a štvrtok - pokročilá prípravka a výber zo skupiny pokročilí, ktorí trénujú v pondelok, stredu a piatok. Cieľ turnaja je motivačný, preto sú ocenení všetci zúčastnení pretekári.  Pre mnohé deti sú to prvé skúsenosti s turnajom a jeho priebehom. Pretekári si zároveň osvojujú systém nastupovania na zápas, ktorý je rozhodovaný rozhodcom. Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 78 pretekárov a bolo vytvorených 23 váhových kategórií. Hlavný rozhodca, Michal Urban si korigoval džudistov na dvoch súťažných tatami. Obe tatami zastrešovali tréneri Ivan Hrnčiar a Ivana Komlóšiová, ktorí sa snažili dať pretekárom posledné rady pred zápasom, v prípade potreby im upravili kimoná a usmerňovali celý priebeh zápasov. Pred začiatkom turnaja si naši úspešní starší džudisti, medailisti z majstrovstiev Slovenska, medzinárodných turnajov na Slovensku a v zahraničí pripravili program pre pozvaných rodičov a mladých štartujúcich pretekárov, kde ukázali svoje umenie v gymnastike a v džudo technikách. Pri príprave haly, pomoc pri časomiere vrátane rozhodovania sa angažovali džudisti klubu, ktorí navštevujú aj Strednú športovú školu J. Herdu v Trnave. Všetci pretekári boli za svoju snahu a bojový výkon odmenení medailami a sladkou odmenou na konci turnaja pri vyhodnotení. Celkovo bolo vyhodnotené 23 x zlato, 23x striebro a 32 x bronzová medaila.

                                                                                                                           Všetkým pretekárom srdečne GRATULUJEME!!!

Fotogaléria