Veľkonočný klubový turnaj/2019

Veľkonočný klubový turnaj/2019

 

Judo Club AŠK Slávia Trnava usporadúva každoročne Veľkonočný klubový turnaj, kde sa v súbojoch stretnú deti z rôznych skupín. Súťažné skupiny pozostávajú z pretekárov, ktorí trénujú v utorok a vo štvrtok - prípravka, utorok a štvrtok - pokročilá prípravka a výber zo skupiny pokročilí, ktorí trénujú v pondelok, stredu a piatok. Cieľ turnaja je motivačný, preto sú ocenení všetci zúčastnení pretekári.  Pre mnohé deti sú to prvé skúsenosti s turnajom a jeho priebehom. Pretekári si zároveň osvojujú systém nastupovania na zápas, ktorý je rozhodovaný rozhodcom. Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 71 pretekárov a bolo vytvorených 20 váhových kategórií. Hlavný rozhodca, Matej Uhliar si korigoval džudistov na dvoch súťažných tatami. Obe tatami zastrešovali tréneri Ivan Hrnčiar a Ivana Komlóšiová, ktorí sa snažili dať pretekárom posledné rady pred zápasom, v prípade potreby im upravili kimoná a usmerňovali celý priebeh zápasov. Pri príprave haly, pomoc pri časomiere vrátane rozhodovania sa angažovali starší džudisti klubu, ktorí navštevujú Strednú športovú školu J. Herdu v Trnave. Všetci pretekári boli za svoju snahu a bojový výkon odmenení medailami a sladkou odmenou na konci turnaja pri vyhodnotení. Celkovo bolo vyhodnotené 20 x zlato, 20x striebro a 31x bronzová medaila.

 

Výsledková listina

 

1) Kategória: do 23,0 kg              2) Kategória: do 24,50 kg                       3) Kategória: do 25,50 kg

1. miesto - Hanzlíček Šimon            1. miesto - Horváth Alexander                  1. miesto - Šuľan Maxim

2. miesto - Rajnic Michal                  2. miesto - Sýkora Jakub                            2. miesto - Segeč Kristián

3. miesto - Virág Marek                                                                                            3. miesto - Zapach Oskar

3. miesto - Nemček Lukaš 

 

4) Kategória: do 26,0 kg              5) Kategória: do 28,50 kg                     6) Kategória: do 29,00 kg

1. miesto - Jakubčik Lukáš               1. miesto - Homola Adam                        1. miesto - Rajnic Matej

2. miesto - Gažovič Viliam               2. miesto - Rábik Jakub Vladimír             2. miesto - Matejková Teresa

                                                                   3. miesto - Janíček Michal                    3. miesto - Litvák Radovan

                                                                                                                                    3. miesto - Slíž Dávid

 

7) Kategória: do 29,50 kg             8) Kategória: do 30 kg                       9) Kategória: do 31 kg

1. miesto - Šuľan Marko                   1. miesto - Chrvala Matúš                     1. miesto - Bleho Andrej

2. miesto - Študenc Stanislav           2. miesto - Bugár Daniel                        2. miesto - Zetocha Branislav

3. miesto - Klokner Lukáš                  3. miesto - Bruso Daniel                    3. miesto - Pažítka Oliver

3. miesto - Nimmerfoll Tobias                                                                             3. miesto - Helmeš Rudolf

 

10) Kategória: do 32 kg                11) Kategória: do 32,50 kg                 12) Kategória: do 34,50 kg

1. miesto - Dekan Andrej                 1. miesto - Krajčovičová Timea             1. miesto - Vadovičová Vivien

2. miesto - Brisuda Filip                2. miesto - Ryšavý Lukáš                    2. miesto - Kolárik Ryan

3. miesto - Lužák Andrej                   3. miesto - Marcian Michal                    3. miesto - Virág Adam

3. miesto - Drahoš Juraj                                                                                         3. miesto - Jančovič Timotej

 

13) Kategória: do 35,00 kg           14) Kategória: do 38,00 kg                 15) Kategória: do 40,00 kg

1. miesto - Gašparík Peter                1. miesto - Rožnay Jakub                       1. miesto - Brisuda Samuel

2. miesto - Bartovič David                 2. miesto - Dzurjovčin Marián             2. miesto - Horváth Radovan

3. miesto - Horváth Šimon                3. miesto - Dzurjovčin Lukáš                3. miesto - Šimon Zoran

3. miesto - Mušinský Samuel           3. miesto - Bunček Timotej                   3. miesto - Máchal Oliver

                                                               3. miesto - Uríčková Alexandra

 

16) Kategória: do 48,00 kg        17) Kategória: do 49 kg                18) Kategória: do 51,00 kg

1. miesto - Rajnicová Natália     1. miesto - Urban Michal             1. miesto - Martinovič Maximilián

2. miesto - Jakubčik Andrej           2. miesto - Scheffel Ema                 2. miesto - Benovič Mikuláš

3. miesto - Sabo Samuel                 3. miesto - Macho Jakub                3. miesto - Svintek David

3. miesto - Malovcová Timea         3. miesto - Macho Matej

3. miesto -  Bičiar Roman

 

19) Kategória: do 60,00 kg                             20) Kategória: + 66 kg

1. miesto - Peťkovský Daniel                                1. miesto - Svátek Jozef ml.

2. miesto - Hečko Daniel                                       2. miesto - Vahančík Jakub

3. miesto - Szládicsek Timotej                              3. miesto - Rumanovič Adam

 

Všetkým pretekárom srdečne GRATULUJEME!!!

Fotogaléria