Veľkonočný klubový turnaj/2022

Veľkonočný klubový turnaj/2022

Judo Club AŠK Slávia Trnava usporadúval Veľkonočný klubový turnaj, kde sa v súbojoch stretli deti z rôznych skupín. Súťažné skupiny pozostávali z pretekárov, ktorí trénujú v utorok a vo štvrtok - prípravka, utorok a štvrtok - pokročilá prípravka a výber zo skupiny pokročilí, ktorí trénujú v pondelok, stredu a piatok. V úvode sa všetci pretekári spoločne rozcvičili a skúsenejší džudisti predviedli program, kde ukázali všetkým zúčastnením niečo zo svojho umenia gymnastiky a techniky džuda.  Cieľ turnaja je motivačný, preto sú ocenení všetci zúčastnení pretekári. Pre mnohé deti sú to prvé skúsenosti s turnajom a jeho priebehom. Pretekári si zároveň osvojujú systém nastupovania na zápas, ktorý je rozhodovaný rozhodcom. Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo 62 pretekárov a bolo vytvorených 21 váhových kategórií. Hlavný rozhodca, Patrik Drdák si korigoval džudistov na dvoch súťažných tatami. Obe tatami zastrešovali tréneri Ivan Hrnčiar a Ivana Komlóšiová, ktorí sa snažili dať pretekárom posledné rady pred zápasom, v prípade potreby im upravili kimoná a usmerňovali celý priebeh zápasov. Pri príprave haly, pomoc pri časomiere vrátane rozhodovania sa angažovali starší džudisti klubu, ktorí navštevujú Strednú športovú školu J. Herdu v Trnave. Všetci pretekári boli za svoju snahu a bojový výkon odmenení medailami a sladkou odmenou na konci turnaja pri vyhodnotení. Celkovo bolo vyhodnotené 21x zlato, 21x striebro a 20x bronzová medaila.

                                                                                                                  Všetkým pretekárom srdečne GRATULUJEME!!!

Fotogaléria