Príprava v Japonsku/Kodokan 2024

Príprava v Japonsku/Kodokan 2024

Prípravu v Japonsku absolvovali dvaja naši pretekári z Judo Club AŠK Slávia Trnava a to v juniorskej kategórii Oliver Scheffel a v dorasteneckej kategórii Juraj Odkladal v trvaní dvoch týždňov. Ich tréningový plán spočíval dve a pol hodinovým tréningom do dňa, ktorý bol zameraný čisto na randori so širokou a kvalitnou skupinou. Prvé tréningy absolvovali na Univerzite Sendai v meste Sendai. V tejto oblasti strávili 3 dni a odtrénovali 3 dlhé a náročné tréningy. Na štvrtý deň sa presúvali do Tokya do kolísky juda Kodokanu, kde absolvovali tréningy na viacerých univerzitách z dôvodu výmeny sparingu. Prvá z nich bola Kokushikan, tam absolvovali 1 tréning. Druhý tréning bol na Univerzite Nittai, odkiaľ pochádzajú aj olympijsky víťazi a niekoľko násobný majstri sveta, súrodenci Hifumi a Uta Abe. Následne absolvovali 2 tréningy na univerzite Waseda a potom na Kokugakuin. Zakončenie tréningového procesu bol opäť na Univerzite Nittai.

Juraj Odkladal sa k celej príprave v Japonsku vyjadril pozitívne: ,,najviac sa nám páčili tréningy na univerzite Kokugakuin, kde bol kvalitný sparing a aj nezvyčajný spôsob posilňovania na záver. Keďže sme trénovali na viacerých univerzitách, tak tréningy boli hlavne zamerané na zápasenie so širokým výberom na kvalitu sparingu a objemu randori. Určite nám to dalo veľa do budúcna po fyzickej ale aj mentálnej stránke. Okrem trénovania sme mali možnosť spoznať bližšie aj ich kultúru, dobre sa najesť a spustiť sa na 10. najvyššej horskej dráhe na svete, čiže to nebolo len o drile, ale aj o zábave.“ ukončil Odkladal.

Fotogaléria